Lịch khai giảng
Mã khóa học Chương trình đào tạo Khai giảng Giờ học Ngày học Học phí Địa điểm
TD04 Trang điểm chuyên nghiệp Hàng tháng 8h-17h thứ 2-thứ 7 3,000,000 VNĐ 79Bis, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, TPHCM.
TD03 Trang điểm cô dâu Háng tháng 8h-17h thứ 2-thứ 7 3,000,000 VNĐ 79Bis, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, TPHCM.
TD02 Trang điểm nâng cao Hàng tháng 8h-17h thứ 2- thứ 7 800,000 VNĐ 79Bis, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, TPHCM.
TD01 Trang điểm cơ bản Hàng tháng 8h-17h Thứ 2- thứ 7 500,000 VNĐ 79Bis, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, TPHCM.
Các khóa học bạn có thể quan tâm
Mã khóa học Chương trình đào tạo Khai giảng Giờ học Ngày học Học phí Địa điểm
NA02 Nhiếp ảnh dành cho người bận rộn Hàng tháng 9h-11h Thứ 7 - Chủ nhật 1,500,000 VNĐ 79Bis, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, TPHCM.
NA01 Nhiếp ảnh cơ bản Hàng tháng 9h-11h 2-4-6 1,500,000 VNĐ 79Bis, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, TPHCM.

Đăng Ký Chụp Thử Miễn Phí