ĐĂNG KÝ

HỌ VÀ TÊN (Bắt buộc)

Nhập đầy đủ họ và tên của bạn

ĐIỆN THOẠI (Bắt buộc)

Nhập số điện thoại của bạn

EMAIL (Bắt buộc)

Nhập địa chỉ email của bạn

KHÓA HỌC (Bắt buộc)

Chọn khóa học

Lịch học dựng phim cơ bản

Lịch học dựng phim cơ bản
Lịch học dựng phim cơ bản04/07/2015

Lịch học dựng phim cơ bản

Dựng phim, Đào tạo, Lịch học

Thứ 4 ngày 25/8/2015


STT Giờ học Phòng Môn Giảng Viên  
1 8h-9h30 PH1 Kỹ thuật Chụp hình cơ bản Ngô Phương Lan  nhiepanh3
2 8h-9h30 PH1 Kỹ thuật Chụp hình cơ bản Ngô Phương Lan  nhiepanh3

Thứ 6 ngày 25/8/2015


STT Giờ học Phòng Môn Giảng Viên  
1 8h-9h30 PH1 Kỹ thuật Chụp hình cơ bản Ngô Phương Lan  nhiepanh3
2 8h-9h30 PH1 Kỹ thuật Chụp hình cơ bản Ngô Phương Lan  nhiepanh3

TIN LIÊN QUAN:

Khóa học dựng phim Adobe Premiere
27/07/2015
Khóa học dựng phim Adobe Premiere
Là một khóa học hay  giúp các học viện có khả năng dựng được 1 video quảng cáo, MV ca nhạc, hay tự tạo cho ...
Xem tiếp >

Đăng Ký Chụp Thử Miễn Phí