Chính sách bảo mật thông tin

Ch����nh sách bảo mật

Quy định bảo mật của chupdep.com tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

1- Mục đích và phạm vi thu thập th��ng tin sử dụng thông tin.

Phạm vi thu thập thông tin của khách hàng gồm 1 số danh mục sau tùy vào phương thức giao dịch của khách hàng với chụp đẹp
– Tên khách hàng
– Địa chỉ khách hàng
– Số điện thoại di động (Hoặc cố định)
– Địa chỉ Email,Yahoo, Facebook…
– Số tài khoản thanh toán giao dịch với

Mục ��ích và phạm vi sử dụng của việc thu thập thông tin nhằm phục vụ liên lạc giới thiệu giải thích th��m về sản phẩm trên website để khách hàng yên tâm, hoặc phục vụ vi�����c thanh to��������������������������������n đơn hàng, vận chuyển hàng đến địa chỉ nhận được an toàn và chính xác nhất.
Chúng t����i không dùng c��c thông tin thu thập đ��ợc để làm các việc xấu hay bán lại cho cá nhân, tổ chức nào mà chỉ sử dụng trong việc giao d�����ch sản phẩm đang bán trên website chupdep.com

2. Thời gian lưu trữ thông tin

– Thông tin của khách hàng được Phụ kiện chụp đẹp lưu trữ trong phần mềm bán hàng khi khách hàng đ��ng ký mua hàng .

– Thông tin của khách hàng sẽ được Chụp đẹp lưu trữ trong thời gian là 1 năm kể từ ngày  Chụp đẹp thu thập được bằng với thời gian Bảo Hành các sản phẩm của phụ kiện chụp đẹp nhằm thông báo liên lạc trong thời gian bảo hành và khuyến mãi trong thời gian đó.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin của khách hàng được phụ kiện chụp đ���������������p lưu trữ trong phần mềm quản lý bán hàng trong máy tính chủ của Chụp ����ẹp. Chỉ có Chụp đẹp có quyền thay đổi thao tác các thông tin ��ó tuyệt đối không bán thông tin ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến khách hàng vi ph���m chính sách và quy định bảo mật thông tin theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP về hoạt động Thương Mại Đi���n Tử

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể cập nhật, thay đổi chỉnh sửa qua Email,yahoo, facebook, điện thoại…liên lạc với shop yêu cầu phụ kiện chụp đẹp chỉnh sửa lại thông tin theo ý khách hàng:

Website: www.chupdep.com
Điện Thoại : 0938847789 – 1900 2061
Email: nhiepanhgiavn@gmail.com

5.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chụp đẹp cam kết bảo mật thông tin của khách hàng theo quy đ���nh tại Nghị định Nghị định 52/2013/NĐ-CP. về hoạt động thương mại đi�����n tử.
Không sử d���ng thông tin khách hàng đ����� bán ra ngoài nhằm thu lợi bất chính
Không s��� dụng thông tin khách hàng để bôi nhọ, có hành vi khác làm tổn thương , thiệt hại ảnh hưởng đến khách hàng

Chỉ sử dụng thông tin trong việc giao dịch, thanh toán, vận chuy���n, bảo hành, khuyến m���i liên quan đến s���n phẩm đang bán và sản phẩm khách hàng đã mua trên website www.chupdep.com

Mọi sự vi ph���m nghị định sẽ chịu sự phán quyết của pháp luật hiện hành.


CÙNG THÍCH CHUPDEP.COM:

Đăng Ký Chụp Thử Miễn Phí