Mẫu Khổ hình & In khung hình
Mẫu khung hình
Khổ hình: 20×25 – 20×30
Khổ hình: 9×13 – 10×15 – 13×18

Đăng Ký Chụp Thử Miễn Phí